Anatomy of Criticism: Four Essays (Princeton Paperback)

Anatomy of Criticism: Four Essays (Princeton Paperback) EPUB

Anatomy of Criticism: Four Essays (Princeton Paperback)
The description for Anatomy of Criticism will be forthcoming.

Halos Isang Buhay: Ang Manananggal sa Pagsusulat ng Nobela EPUB

Halos Isang Buhay: Ang Manananggal sa Pagsusulat ng Nobela
Tinitingnan dito ang larawan ng manananggal bilang musa at talinhaga sa pagkatha ng nobela. Samantalang sinisikap sagutin ang mga tanong kung anong kasaysayan ang nililingon sa pagususlat at kung paanot bakit kakatha ng nobela sa harap ng mga hamon ng kasalukuyan, sinisiyasat din ang manananggal bilang larawan ng pag-iisat pagiging iba, ang pangangailangan nitong magbago

1


Copyright 2009 - 2016 future-institute.info